Uvjeti i odredbe za izradu web stranice

Svaka web stranica će biti izrađena u, trenutno, najnaprednijem softveru na svijetu: WordPress

Stranica će biti napravljena pomoću OxygenBuilder page buildera (ako nije drugačije dogovoreno).

U cijenu je uključeno:

 1. Izrada prve verzije stranice
 2. Ispravke verzije prve stranice (jedna lista ažuriranja)
 3. Druga verzija web stranice
 4. Postavljanje web stranice na server i poveivanje sa domenom
 5. Optimizacija stranice za sve uređaje (PC, Laptop, tablet i  mobitel)
 6. Stvaranje računa e pošte na serveru (ali ne i postavljanje klijenta pošte na vašem kompjuteru)
 7. Video ili PDF upute na bosanskom jeziku o tome kako koristiti web stranicu u pozadini i kako dodati i mijenjati sadržaje

Troškovi hostinga i domene za prvu godinu (ako nije drugačije dogovoreno). Hosting i domena se zakupljuje kod našeg partnera GlobalHost d.o.o.

Klijent se obavezuje unaprijed platiti polog u iznosu od 50% od ugovorene cijene prije početka izrade, odosno bilo kakve aktivnosti vezane za izradu web stranice.

Klijent je obavezan obezbjediti sav potreban materijal za izradu web stranice što je prije moguće, a prije početka bilo kakve aktivnosti vezane za izradu web stranice, a to uključuje:

 1. Primjer web stranice koja vam se sviđa
 2. Slike
 3. Tekstovi
 4. Logotip u .png formatu s prozirnom pozadinom (ako ga imate)
 5. Podaci za kontakt (e-adresa, telefonski broj, adresa)
 6. Lista želja i funkcionalnosti koju bi web stranica trebala imati

Klijent bi trebao poslati primjer web stranice koja sadrži elemente koje želi imati na stranici ili naznačiti da želi identičnu ili sličnu stranicu. U ovom primjeru klijent/naručilac je dužan detaljno objasniti i jasno navesti što želi imati na svojoj stranici.

Ako klijent nema konkretan primjer i nije jasno definirao šta točno želi, Virtual Dizajn Studio će napraviti modernu stranicu, a naručilac ima pravo zatražiti ažuriranja jednom besplatno.

Jedan set korekcija web stranice je uključen u dogovorenu cijenu. Klijent ima pravo na ispravke prve verzije koja mu je dostavljena i dostavit će popis svih ispravki koje želi izvršiti na drugu verziju stranice. Dodatne promjene će se naplatiti. Sve što klijent nije spomenuo na popisu želja i funkcionalnosti, a kasnije se zatraži da se doda na stranicu, dodatno će biti naplaćeno, ovisno o vremenu koje je potrebno za obavljanje tog posla, a to će koštati u skladu sa cijenom po radnom satu.

Gotova stranica će se aktivirati na željenom serveru i domeni nakon što se izvrši puna uplata, klijent će dobiti korisničko ime i lozinku za povezivanje sa stranicom.

Uplaćeni depozit neće se vratiti klijentu ako klijent nije zadovoljan konačnim rezultatom.

Vrijeme izrade web stranice je 20 do 30 radnih dana, ovisno o složenosti stranice, a može biti i kraći ili duži. Rok započinje od datuma uplate pologa, pod uvjetom da je sav materijal predan. Većina stranica se završi u 7 dana (prva verzija). Ako želite kraći rok, to je moguće ali po dogovoru i uz doplatu.

Ponekad jednostavno nije moguće izvršiti promjene onako kako klijent želi, jer dizajn i koncept stranice može imati neka ograničenja i ne podržava takve elemente na tom mjestu. U ovom slučaju promjene će se izvršiti na sličan, ali najbolji način.

Pozicioniranje na tražilicama i oglašavanje web mjesta nije uključeno u cijenu.

Pisanje blogova nije uključeno u cijenu, osim demonstracija koje moraju biti na stranici da bi stranica ostala prazna (najviše 3 posta).

Tehničko održavanje za prvih 6 mjeseci je uključeno u cijenu. Virtual Dizajn Studio nije odgovoran za tehničke poteškoće nastale nakon dovršetka stranice po isteku prvih 6 mjeseci. Virtual Dizajn Studio neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu bilo kakvim mogućim hakiranjem Stranice nakon što je predana naručiocu.

Troškovi izrade web mjesta ne uključuju instalaciju ili postavljanje aplikacija trećih strana ili drugih mrežnih programa, poput postavljanja softvera za primanje e-pošte na računar.

Virtual Dizajn Studio nije odgovoran za pad prometa na web mjestu ili za loše pozicioniranje na tražilicama koje bi moglo proizaći iz zamjene postojeće web stranice novom ili kao rezultat izmjena postojeće stranice.

Tok događaja:

 1. Dogovor o cijeni i pojedinostima
 2. Dostava materijala Virtual Dizajn Studiu
 3. Uplata depozita
 4. Početak rada
 5. Isporuka prve verzije
 6. Dostava jedne liste ispravki Virtual Dizajn Studiu te obrada tih ispravki
 7. Isporuka druge verzije stranice
 8. Isplata drugog dijela dogovorenog iznosa
 9. Prijenos na željeni server i domenu
 10. Klijent dobiva pristup stranici u pozadini (korisničko ime i lozinka) i upute kako koristiti stranicu i dodati i mijenjati sadržaje

Svrha i cilj ovih uvjeta je obostrano zadovoljstvo stranaka kako bi se izbjegle moguće nesuglasice i nerealna očekivanja, te da se utvrdi šta je tačno uključeno u cijenu a šta nije prije početka radova.

Virtual Dizajn Studio pristaje napraviti web stranicu za svakog klijenta koji uplati depozit u roku od 7 do 15 dana.

Ako web stranica nije napravljena (iako se to još nije dogodilo), Virtual Dizajn Studio će vratiti uplaćeni depozit. 

Uplatom depozita potvrđujem da se slažem sa svim gore navedenim uvjetima i želim angažovati Virtual Dizajn Studio za izradu nove ili redizajn postojeće web stranice.